Circulariteit

Het BioOrg schoonmaaksysteem is helemaal circulair: alle soorten organische vervuiling in een binnenomgeving worden door het ecosysteem van tien verschillende bacteriën gemetaboliseerd. Er blijft geen restvervuiling achter. Bij dit bio-dynamisch proces is geen water nodig en ook geen vervuilende detergenten. Het enige wat je moet doen, is regelmatig nieuwe bacteriën aanbrengen tijdens de schoonmaakactiviteiten.

Door bacteriën in te zetten bij de schoonmaak, plant je ook binnenbossen in je gebouw. Alle dode materialen om je heen krijgen een nieuw leven: je bent gast van een ecosysteem van miljarden goede bacteriën. Want er leven evenveel bacteriën op de takken en de blaadjes van een boom als op 50  met BioOrg behandeld oppervlak.

Neem deel aan onze gemeenschap van binnenbossenplanters en geef de oerbossen van Europa terug een plaats in ons dagelijks leven! Schoonmaken met BioOrg staat dus gelijk aan het planten van bossen in je gebouw: een o zo eenvoudige, maar spectaculaire manier om ons hoogsteigen binnenklimaat zichtbaar, voelbaar en meetbaar te verbeteren.

BioOrg binnenbos

Naast het omzetten van CO2 naar zuurstof heeft een boom nog een andere zuiveringsfunctie: het bieden van een woonplaats aan bacteriën die organische afvalstoffen en polluenten kunnen zuiveren.

Deze nog onbekende, maar spectaculaire zuiveringskracht uit het bos wil BioOrg onder de aandacht brengen. Iedereen die zijn binnenomgeving met bacteriën van BioOrg bekleedt, heeft eigenlijk een bos in zijn gebouw geplant. De vergelijking geldt dat je per 50  evenveel bacteriën binnenlaat als er op de takken en blaadjes van een gemiddelde boom leven.

Binnenbos Certificaat

BioOrg in je gebouw binnenlaten betekent een enorme waterbesparing, geen lozing van detergenten meer in de en een permanente zuivering van fijnstof en polluenten uit de binnenlucht.

De positieve voetafdruk die je zo in je eigen binnenklimaat aanbrengt, wordt samen met het aantal aangeplante binnenbomen, in een Binnenbos Certificaat uitgedrukt.