11 voordelen van een gezond binnenklimaat

Boom, Niel 20/09/2020

De kwaliteit van de lucht binnen bepaalt voor het grootste stuk het gezond binnenklimaat. Wanneer we de meest voorkomende luchtvervuilers binnen kunnen vermijden, wegnemen of terugdringen zetten we al een heel grote stap naar een gezond binnenklimaat. Wat zijn nu de voordelen van een gezond binnenklimaat.

De kwaliteit van de lucht binnen bepaalt voor het grootste stuk het gezond binnenklimaat. Wanneer we de meest voorkomende luchtvervuilers binnen kunnen vermijden, wegnemen of terugdringen zetten we al een heel grote stap naar een gezond binnenklimaat. Wat zijn nu de voordelen van een gezond binnenklimaat.

Voor BioOrg is het welzijn van mensen in hun vertrouwde binnenomgeving het allerbelangrijkste. Mensen moeten zich kiplekker voelen in hun eigen binnenruimte. Of het nu gaat over je werkplek of je gezellige sofa. Binnen brengen we het meeste van onze tijd door. Dus moeten we ons daar ook helemaal goed voelen. Welke factoren zorgen er nu voor dat we ons binnen goed voelen.

Binnen het gevoel hebben om frisse lucht in te kunnen ademen is essentieel voor BioOrg. Een vlotte ademhaling is van levensbelang, dat weet het kleinste kind. Maar niet iedereen handelt daarnaar. Beter ademen wil zeggen dat we zorgen voor een zo stofvrij mogelijke omgeving. Voor de meeste mensen betekent dat een omgeving zonder visueel stof. Die mensen gaan dan veel stofzuigen om het visueel stof weg te werken. Op deze manier laten ze echter veel fijnstofdeeltjes circuleren in de lucht. Deze fijnstofdeeltjes zijn zo klein dat geen enkele stofzuigfilter ze zal tegenhouden.

Fijnstofdeeltjes zijn zelfs zo klein dat ze ook tot in onze longen kunnen binnendringen. Daar hinderen ze de zuurstofuitwisseling. Daarom is fijnstof zo gevaarlijk voor onze gezondheid. Een gebrekkige of verminderde zuurstoftoevoer naar onze organen staat garant voor ziekte en zelfs vroegsterfte.

Irritatie en geuroverlast

Een gezond binnenklimaat betekent ook een omgeving waar minder irriterende partikels rondzweven in de ruimte. Vaak merken we ze niet eens op maar heel wat van de deeltjes die in onze binnenlucht aanwezig zijn wekken irritatie op. Irritatie van de ogen, neus en keel zijn veel mensen bekend wanneer ze te lang in een bepaalde ruimte hebben vertoefd. BioOrg bacteriën werken veel van dergelijke deeltjes weg en zorgen zo voor een gezonder binnenklimaat.

Heel wat van onze interieurelementen zijn een bron van luchtvervuiling binnen. Zo zorgen sommige plastic onderdelen voor uitwaseming van vluchtige organische componenten (VOC’s). Dit zijn chemische stoffen die een belangrijke impact hebben op onze gezondheid. Sommige van deze stoffen zijn zelfs kankerverwekkend. (Poly-aromatische Koolwaterstoffen of PAK’s). De BioOrg bacteriën werken deze deeltjes zonder restafval weg. Deze vluchtige organische componenten zorgen ook voor geuroverlast die bij heel wat mensen hoofdpijn en zelfs ergere gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Meer BioOrg bacteriën = minder geurhinder!

De BioOrg bacteriën worden droog verneveld in de ruimte en slaan neer op alle oppervlakken in de ruimte. Hier metaboliseren ze alle soorten vervuilende deeltjes. Hoe minder deeltjes op het oppervlak hoe minder (stof)deeltjes in de lucht. Hoe minder stofdeeltjes in de lucht hoe minder visueel stof.

Onze goede oude vrienden werken op de oppervlakken ook in op de daar aanwezige bio-film. Zo’n bio-film is niets anders dan een organische kleeflaag die op oppervlakken in de ruimte de visuele vervuiling vasthoudt. De BioOrg bacteriën lossen die vervelende kleeflagen op en laten reine oppervlakken achter zonder restvervuiling.

 

“Het kan vreemd lijken maar minder deeltjes in de lucht betekent ook meer en betere helderheid van het licht bij jou binnen. Meer licht heeft een positief effect op het welbevinden van iedereen in huis.”

Leven in huis

Het kan vreemd lijken maar minder deeltjes in de lucht betekent ook meer en betere helderheid van het licht bij jou binnen. Meer licht heeft een positief effect op het welbevinden van iedereen in huis. Volgens Professor Rook zorgen de juiste bacteriën in ons binnenmilieu ook voor een verbeterde balans van ons immuunsysteem. Wie meer wil weten over deze these van Professor Rook kan op onze site een TED talk met Professor Rook bekijken. Een betere balans van ons microbioom, zowel in ons binnenmilieu als op en in ons lichaam zorgt voor een beter mentale gezondheid. Je hoeft ons niet te geloven maar er bestaat een massa aan wetenschappelijke studies over de link tussen ons microbioom en ons welbevinden.

Je mentale gezondheid gaat er zeker op vooruitgaan als je weet dat je ecologisch vriendelijk schoonmaakt, wanneer je schoonmaakt met BioOrg producten. We zijn zelfs niet alleen ecologisch vriendelijk, we zorgen zelfs voor een vergroening van onze planeet en brengen leven in huis, letterlijk.

Onze 11 voordelen: Meer zuurstof, minder fijnstof, minder visueel stof, minder irriterende deeltjes, geen vieze geuren, vermindering PAK’s, minder kleeflagen op oppervlakken, verbeterde immuniteit, verhoogde mentale gezondheid, helderder licht en milieuvriendelijke schoonmaak.

Peter - BioOrg
Peter - BioOrg

Lees verder

Wanneer het water ons aan de lippen staat

Water is leven. In ruimtevaartkringen wordt er lyrisch gedaan over planeten met water in de atmosfeer. Hier op aarde hebben we van het goedje meer dan genoeg en soms staat het ons zelfs tot aan de lippen. Dan komt het onaangenaam dichtbij. Zo ook deze zomer. In enkele regio’s zorgde de overvloedige regenlast voor rampzalige gevolgen. Natuurlijk gaat alle aandacht nu eerst naar het lenigen van de acute nood.

Lees Meer
Laat niet met je (aero)sol(l)en

Dat er iets mis is met de lucht die we inademen hoeft geen betoog. We worden om de oren geslagen met begrippen als smog, fijn stof, emissiezones enz. Allerhande drukkingsgroepen pleiten voor minder verkeer en dus minder luchtvervuiling. En wie herinnert zich niet de zure regen en het gat in de ozonlaag. Allemaal vingerwijzingen naar vervuiling in onze atmosfeer. Daarmee ging in het verleden de aandacht vooral naar de vervuilde lucht buiten.

Lees Meer