Watertekort? BioOrg maakt schoon zonder water!

Boom, Niel 25/07/2020

(Drink)water wordt in de toekomst een schaars en kostbaar goedje, niet slim dus om dit kostbaar kleinood te gebruiken om te poetsen. En al zeker niet om het water hierbij ook nog eens sterk te gaan vervuilen met chemicaliën (detergenten, zepen etc..). BioOrg zorgt voor een ongeziene besparing op water in het schoonmaakproces. Wij maken niet alleen schoon zonder water. Wij vermijden ook verdere vervuiling van het al zo kwetsbare watermilieu. 

Enkele weken zonder regen zorgen in dichtbevolkte regio’s al snel voor angst voor droogte en doen beleidsmakers spreken over afschakelplannen voor water? Welke kranen gaan straks dicht? Wat betekent dit voor een water intensieve industrie- en dienstensectoren zoals de schoonmaaksector?

Klimaat op drift 

Door de klimaatverschuivingen en de hiermee verbonden langere periodes van droogte zijn dichtbevolkte regio’s extra kwetsbaar voor watertekorten omdat net daar meer water verbruikt wordt dan er voorhanden is. De voorspelling voor de toekomst is dat er 30 tot 70 procent minder neerslag zal zijn. Vooral in de zomer zullen steeds meer lange droge periodes voorkomen. 

Drinkwater van een goed jaar 

We beseffen niet dat bij alles waarvoor we water gebruiken, we eigenlijk gebruiken maken van schaars en kostbaar drinkwater. Het is logisch drinkwater te gebruiken voor het drinken, koken en douchen. Maar wanneer we dit kostbaar drinkwater gebruiken voor andere toepassingen, moeten we ons misschien vragen beginnen stellen.  

Drinkwater komt niet zomaar vanzelf uit de kraan gelopen. Het drinkbaar maken van water is een ingewikkeld, langdurig en energieverslindend proces. De waterzuivering is in veel gevallen zelf belastend voor het milieu. Het reinigen van ons water wordt steeds ingewikkelder door bemesting en stoffen uit de chemische industrie (schoonmaakmiddelen en medicijnen). Hierdoor komt de kwaliteit van ons drinkwater onder druk te staan. De verwachting is dat zuiver drinkwater in de toekomst nog schaarser en duurder zal worden. Alle reden om bewuster en duurzamer om de gaan met dit kostbare goedje. 

 

“BioOrg zorgt voor een ongeziene besparing op water in het schoonmaakproces. Wij maken niet alleen schoon zonder water. Wij vermijden ook verdere vervuiling van het al zo kwetsbare watermilieu.”

Waterbesparing

Eenvoudigweg minder gebruiken bespaart water, maar we moeten er ook op toezien het water dat we gebruiken zo weinig mogelijk te verontreinigen. Wanneer we schoonmaken met water en chemicaliën dan belasten we het milieu twee keer. Eenmaal omdat we hiervoor (drink)water verbruiken, maar daarnaast brengen we dit water sterk vervuild weer terug in circulatie. Dit zet weer druk op het milieu, de waterzuivering en de drinkwaterproductie. 

Gelukkig maken onze oude vrienden schoon zonder water! BioOrg is het nieuwe schoon: visueel schoonmaken én lucht zuiveren samen, zonder water, zonder zeep, zonder moeite. Want bacteriën poetsen harder en beter. 

Peter - BioOrg
Peter - BioOrg

Lees verder

Wanneer het water ons aan de lippen staat

Water is leven. In ruimtevaartkringen wordt er lyrisch gedaan over planeten met water in de atmosfeer. Hier op aarde hebben we van het goedje meer dan genoeg en soms staat het ons zelfs tot aan de lippen. Dan komt het onaangenaam dichtbij. Zo ook deze zomer. In enkele regio’s zorgde de overvloedige regenlast voor rampzalige gevolgen. Natuurlijk gaat alle aandacht nu eerst naar het lenigen van de acute nood.

Lees Meer
Laat niet met je (aero)sol(l)en

Dat er iets mis is met de lucht die we inademen hoeft geen betoog. We worden om de oren geslagen met begrippen als smog, fijn stof, emissiezones enz. Allerhande drukkingsgroepen pleiten voor minder verkeer en dus minder luchtvervuiling. En wie herinnert zich niet de zure regen en het gat in de ozonlaag. Allemaal vingerwijzingen naar vervuiling in onze atmosfeer. Daarmee ging in het verleden de aandacht vooral naar de vervuilde lucht buiten.

Lees Meer