De informatie op deze website wordt verstrekt door Metatecta nv/sa. BE 0462.564.096 Adres: Galileilaan 18, 2845 Niel.

Toegang tot de informatie op deze website is gratis, maar impliceert kennis en aanvaarding van de onderstaande voorwaarden.

Privacy

Het beleid van Metatecta nv/sa met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan worden ingekeken via de vertrouwelijkheidsverklaring.

Gebruik van de informatie op de website

De informatie op deze website of op de andere websites en toepassingen van Metatecta nv/sa is van algemene aard.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Indien u persoonlijk of specifiek advies nodig hebt, moet u altijd de bevoegde diensten van Metatecta nv/sa raadplegen.

De Europese wetgeving gepubliceerd in het “Publicatieblad van de Europese Unie” en de Belgische wetgeving gepubliceerd in het “Belgisch Staatsblad” hebben als enige rechtsgeldigheid.

Metatecta nv/sa stelt alles in het werk om volledige, correcte, afdoende en actuele informatie te verstrekken. De informatie op deze website kan evenwel ongewild onvolledig en/of onjuist zijn. Indien de verstrekte informatie fouten bevat, niet meer beschikbaar of niet langer actueel is, doen we er alles aan om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Fouten mogen uiteraard steeds aan ons worden gemeld.